การปรับเซต Spring Preload ทั้ง 4 แบบของโช้คอัพ YSS

มาดูวิธีการปรับเซต Spring Preload ทั้ง 4 แบบของโช้คอัพ YSS ที่จะทำให้คุณมีความรู้และความเข้าใจและสามารถปรับเซต Preload ให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่และการใช้งานได้