ทีมช่างจาก YSS Suspension Australia อบรม Training Service Center

ทีมช่างจาก YSS Suspension Australia เดินทางมาอบรม Training Service Center อย่าง Mr.Izzy Dafni และ Mr.Adam Congiu ซึ่งมี Mr.Greg Smith Moto Racing Speacilist ให้การดูแลในเรื่องของการ Workshop และดูแลอย่างใกล้ชิด โรงงาน YSS (ประเทศไทย)  #YSS #YSSMOTO #YSSTHAILAND #YSSSUSPENSION

Others